top of page

Điểm bán

Hiện LineaBon D3K2 đã được phân phối tại hơn 15.000 nhà thuốc và hệ thống shop mẹ và bé lớn trên toàn quốc, mẹ hãy tìm kiếm điểm bán gần mình nhất trong bản đồ dưới đây nhé!

fad5fe7eef3c2c62752d.jpg
37c1c56bd42917774e38.jpg
bottom of page