top of page
Tropical Leaves
vitaMK71.png
2 (12).png
lINEABON CÓ PHẢI LÀ THUỐC NGỦ.jpg

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐỘC QUYỀN TỪ GNOSIS

gnosis-proprietary-strain-img1.jpg
  • Được tách biệt bắt đầu từ một Natto thương mại do Mizkan Co, Ltd (Nhật Bản) cung cấp

  • Được gửi vào Bộ sưu tập DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulture GmbH) theo Hiệp ước Budapest, theo số gia nhập DSM 17766

  • Phân tích sâu xác nhận các yêu cầu EFSA QPS hỗ trợ an toàn

  • Không biến đổi gen

  • Bản sắc của chủng đã được đặc trưng bởi các kỹ thuật di truyền tiên tiến nhất

  • Gnosis không sử dụng các loại Bacillus khác cho Vitamin K2 tự nhiên của mình là MK7.

bottom of page