top of page

Khóa Học Vận Động Cho Trẻ Cao Lớn

  • 19Days
  • 19Steps
Everyone who has completed at least one step will get a badge when the program ends.

About

Các video của chúng tôi sẽ dạy cho bạn các bài tập bạn có thể làm với em bé hoặc trẻ mới biết đi trong sự thoải mái tại nhà. Thích hợp cho trẻ nhỏ có hoặc không có khuyết tật phát triển, bạn sẽ học các kỹ thuật xử lý thích hợp và bài tập nào là tốt nhất để đạt được một kỹ năng chức năng nhất định. Cho dù bạn đang cố gắng giúp em bé hoặc trẻ mới biết đi của mình lăn lộn, kiểm soát đầu, ngồi dậy độc lập hoặc thậm chí là đi bộ, những bài tập này là dành cho bạn. Làm thế nào để thực hiện các bài tập với em bé hoặc trẻ mới biết đi của họ bằng cách sử dụng kỹ thuật và xử lý thích hợp.

You can also join this program via the mobile app.

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page