top of page
Tropical Leaves

NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH

1. Đột biến vi khuẩn ở S.typhimurium và E.Coli

vitaMK71.png
2 (12).png
lineabon d3k2.png

Thử nghiệm đột biến vi khuẩn được thực hiện để đánh giá khả năng của vitaMK7 trong việc tạo ra đột biến gen ở S.typhimurium và E.Coli. Thử nghiệm được thực hiện  ở chuột có và không có hệ thống trao đổi chất ở gan (phân đoạn microsome S9).

KẾT QUẢ

VitaMK7 không gây đột biến ngược ở S.typhimurium và E.Coli ở liều lượng lên đến 5.000 µg/ml.

2. Đột biến trong tế bào ung thư hạch chuột L5178YTK +/-

Thử nghiệm được thực hiện để xác nhận vitaMK7 không có khả năng gây đột biến trong tế bào ung thư hạch chuột L5178YTK +/- được nuôi cấy trong ống nghiệm và không có hệ thống microsome gan chuột.

KẾT QUẢ

Thử nghiệm kết luận rằng vitaMK7 không gây đột biến ở nồng độ lên đến 1.000 µg/ml.

3. Sai lệch nhiễm sắc thể trong tế bào buồng trứng chuột lang Trung Quốc (CHO) trong ống nghiệm

Thử nghiệm được thực hiện để chứng minh vitaMK7 không có khả năng gây ra bất kỳ sai lệch nhiễm sắc thể nào khi có hoặc không có phần vi thể gan S9.

KẾT QUẢ

Không quan sát thấy hiện tượng sai lệch nhiễm sắc thể ở chuột lang (CHO) sau khi xử lý in vitro với nồng độ vitaMK7 lên đến 125 µg/ml.

4. Độc tính đường uống liều đơn

Ở mức liều giới hạn 2000 mg/kg thể trọng, Vitamin K2 (MK-7) không gây ra bất kỳ dấu hiệu độc tính nào ở bất kỳ con chuột nào được điều trị sau khi dùng thuốc và trong thời gian quan sát 14 ngày. Ngoài ra, sự tăng trọng cơ thể của những con chuột được điều trị không bị ảnh hưởng xấu. Dựa trên những kết quả này và trong các điều kiện của nghiên cứu này, liều lượng gây chết trung bình (LD 50) của MK-7 được xác định là lớn hơn mức liều giới hạn 2000 mg/kg thể trọng ở chuột

KẾT QUẢ

Tỷ lệ tử vong thấp với liều dung nạp tối đa lớn hơn 2.000 mg/kg thể trọng, gấp khoảng 20 lần liều được đề xuất cho người.

5. 28 ngày độc tính liều lặp lại ở chuột

Độc tính liều lặp lại được nghiên cứu đối với vitaMK7® ở chuột, sau khi uống hàng ngày trong 28 ngày và theo dõi thời gian hồi phục trong 15 ngày.  


Nghiên cứu sử dụng 4 nhóm, trong đó có 2 nhóm được bổ sung liều cao gồm 5 con chuột đực và 5 con chuột cái và 2 nhóm đối chứng có số lượng, giới tương tự. Sau khi bổ sung và theo dõi thêm 2 tuần không có thay đổi liên quan đến độc tính nào được quan sát thấy ở bất kỳ mức liều nào được khảo sát.

KẾT QUẢ

Mức tác dụng ngoài ý không quan sát được (NOAEL) trong nghiên cứu này là 100 mg/kg/ngày, là mức liều cao nhất được khảo sát.

bottom of page