Tropical Leaves

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

1. Độ sinh khả dụng của K2&Olive™ khi uống liều duy nhất ở những tình nguyện viên khỏe mạnh

p33925th_S.jpg
2 (12).png
Vitamin.png
clinical-studies-img1.png

Dược động học sau khi dùng một liều duy nhất K2&Olive™ ở những tình nguyện viên khỏe mạnh

clinical-studies-img2.png

Giá trị AUC sau khi uống K2&Olive™ một liều duy nhất ở những tình nguyện viên khỏe mạnh

Trong đó: AUC là diện tích dưới đường cong của đồ thị biểu diễn sự biến thiên của nồng độ thuốc trong máu theo thời gian, biểu thị tượng trưng cho lượng thuốc vào được đại tuần hoàn ở dạng còn hoạt  tính sau một thời gian t. Từ giá trị của AUC, có thể tính được trị số sinh khả dụng của thuốc.

Các kết quả

+ Mức độ MK7 trong máu tăng lên đáng kể sau khi sử dụng K2&Olive™.
+ Thời gian bán hủy của K2&Olive™ dài, được xác nhận bởi mức huyết tương đo được sau 24 giờ.

2. Thử Nghiệm Lâm Sàng Thực Hiện Bởi Gnosis

Việc bổ sung với dầu ô liu giúp làm giàu MK7 dẫn đến sự gia tăng đáng kể nồng độ trong huyết tương. Liều cao làm tăng đáng kể cOC và giảm nồng độ uOC trong huyết tương, dẫn đến tăng đáng kể tỷ lệ cOC: uOC, một chỉ số được công nhận rõ ràng về chức năng của osteocalcin.

clinical-studies-img3.png

Ref: F. Brugé, T. Bacchetti, F. Principi, G.P. Littarru and L. Tiano. Olive oil supplemented with Menaquinone-7 significantly affects osteocalcin carboxylation. British Journal of Nutrition 2011, 1-5